AJURWEDA

T. Colin Campbell – emerytowany profesor w Katedrze Odżywiania im. Jacoba Goulda Schumana na.